+STROMER FORUM- - Registratie

Datum laatste wijziging: 19 september 2018.

Door het bezoeken van het Stromer Forum (hierna te noemen: “forum”, “wij”) en/of door jezelf te registreren als forumgebruiker (hierna te noemen: “gebruiker”, “je”) ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden en huisregels van het forum. De gebruiksvoorwaarden en huisregels kunnen op ieder moment en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Controleer dit topic daarom regelmatig op wijzigingen. De datum van de meest recente wijziging vind je bovenaan dit topic. Ga je niet akkoord met de wijzigingen, maak dan geen gebruik meer van het forum. Blijf je gebruik maken van het forum, dan ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Dit forum draait op phpBB. phpBB is een bulletinboardoplossing die is uitgebracht onder de “GNU General Public License v2” (hierna “GPL”) en kan gedownload worden via www.phpbb.com en via de Nederlandstalige websites www.phpbbservice.nl en www.phpbb.nl. De phpBB-software faciliteert internetgebaseerde discussies. phpBB Limited is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de houding van wat er is toegestaan en wat niet. Meer informatie over phpBB kun je vinden op de volgende websites https://www.phpbb.com/ of de Nederlandstalige websites www.phpbbservice.nl en www.phpbb.nl.

Je gaat akkoord met het volgende:

Het e-mail adres dat aan je gebruikersaccount (hierna te noemen: “account”) is gekoppeld moet geldig en actief zijn. Wij kunnen het opgegeven e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is niet toegestaan om met meer dan één account op het forum actief te zijn. Gebruikers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben en kunnen deze toestemming op ons verzoek schriftelijk overleggen. Wanneer je geen gebruik meer wil maken van het forum, dan kun je ons per e-mail vragen om je account te beëindigen. Na beëindiging heb je geen toegang meer tot het account. Wij behouden ons het recht voor om door jou geplaatste inhoud te behouden t.b.v. begrijpelijkheid en leesbaarheid van het forum.

Je mag geen materiaal plaatsen of ernaar verwijzen dat lasterlijk, beledigend, haatdragend, bedreigend, spam of spam-achtig, aanstootgevend of erotisch is, persoonlijke informatie van anderen bevat, als privé of vertrouwelijk kan worden beschouwd, het auteursrecht schendt, illegale activiteiten aanmoedigt, of anderszins in strijd is met de wet. De voertaal van het forum is Nederlands. Inhoud die volledig of deels in een andere taal is opgesteld, inhoud die slecht te begrijpen is vanwege taalfouten, gebrek aan interpunctie etc. en inhoud waarbij sprake is van "schreeuwen" (overmatig gebruik van hoofdletters, vet gedrukte letters, grote letters, gekleurde letters, uitroeptekens, smileys etc.) kan door ons worden aangepast of verwijderd. Niet-inhoudelijke bijdragen (zoals off-topic bijdragen en bijdragen waarin op de persoon i.p.v. de inhoud wordt gereageerd) zijn niet toegestaan en kunnen door ons worden verwijderd. Bijdragen met de bedoeling voorspelbare emotionele reacties (zoals woede, irritatie, verdriet of scheldpartijen) uit te lokken zijn niet toegestaan. Het opzettelijk verspreiden van desinformatie is niet toegestaan. Het is gebruikers niet toegestaan om zich voor te doen als een ander (rechts)persoon. Gedragingen van deze aard, ook wel "trollen" genoemd, leidt tot onmiddellijke en permanente ontzegging van de toegang tot het forum. Zowel positieve als negatieve berichten over bedrijven, producten of diensten dienen te worden onderbouwd. Het maken van reclame is niet toegestaan, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Of er sprake is van (ongeoorloofde) reclame wordt door ons beoordeeld. Het vermelden van persoonlijk verkregen kortingen bij dealers is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om dezelfde inhoud meer dan één keer te plaatsen. Een verzoek om door jou geplaatste inhoud van het forum of aan het forum gelieerde media te verwijderen wordt alleen ingewilligd wanneer dit, naar ons oordeel, redelijkerwijs haalbaar is en niet ten koste gaat van de leesbaarheid en begrijpelijkheid van het forum.

Het organiseren van groepsaankopen via het forum (een lijst belangstellenden/kopers opstellen met als doel het verkrijgen van korting op aanschaf van een product of dienst) is niet toegestaan.

Wij behouden ons het recht voor om zonder overleg of toelichting inhoud van het forum aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om actie te ondernemen tegen gebruikers.

De gebruiker staat toe dat de bij registratie opgegeven informatie en IP-adres bij registratie en geplaatste berichten wordt opgeslagen in de forum-database. Deze gegevens worden niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat gegevens vrijkomen.

Het is gebruikers niet toegestaan om teksten of beeldmateriaal van derden op het forum te plaatsen waarop auteursrecht rust, tenzij de gebruiker aantoont dat hij/zij daar toestemming voor heeft van de betreffende auteur. De gebruiker verleent ons een niet-exclusieve, permanente, onherroepelijke, onbeperkte licentie voor het gebruiken, publiceren, of opnieuw publiceren van content in verband met het forum en aan het forum gelieerde media. De gebruiker behoudt de auteursrechten over de content.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebruikersaccounts en voor door gebruikers geplaatste inhoud. Door gebruikers geplaatste inhoud geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker en de (on)juistheid ervan komt geheel voor diens rekening. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor door gebruikers geplaatste inhoud. Deelnemen aan en gebruik maken van het forum gebeurt geheel op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met gebruik van het forum.